top of page
82892519_3008855562467709_21908857914696

Kỳ thi sát hạch anh văn đầu ra tháng 11/2021

Bước 1: SV đăng ký tại link sau: https://bit.ly/dangkyavdrthang112021

Lưu ý: SV sử dụng email trường (********@student.hcmute.edu.vn) mới truy cập được link đăng ký trên.

Bước 2: Sinh viên đóng lệ phí dự thi bằng hình thức chuyển khoản theo nội dung sau:

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ ITS

Số tài khoản: 0071001079500 ngân hàng Vietcombank 

Nội dung chuyển khoản: DK AVDR [MSSV].[HoTen].[SDT]

Ví dụ: DK AVDR 11110007.Nguyen Van An.0912345678

Lưu ý:

+ SV cần giữ lại biên lai chuyển khoản hoặc chụp lại màn hình chuyển khoản để làm căn cứ đối soát nếu có vấn đề phát sinh.

+ Lệ phí dự thi là: 120.000 VNĐ/sinh viên

Bước 3: Khi Công ty nhận được chuyển khoản thì đánh dấu X vào cột “Đã đóng lệ phí” vào file kết quả đăng ký của sinh viên. Trong vòng 24 tiếng Công ty sẽ gửi mail xác nhận cho sinh viên với nội dung “Sinh viên đã đăng ký dự thi Anh văn đầu ra tháng 11/2021 thành công”.

Bước 4: Khi kết thúc thời gian đăng ký, Công ty sẽ chuyển danh sách sinh viên đăng ký dự thi hợp lệ cho phòng Đào tạo trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh để tạo lịch thi cho sinh viên.

(Danh sách phải bao gồm MSSV, Họ và tên, Khoa và SĐT)

Bước 5: Phòng Đào tạo công bố lịch thi cho SV trên trang https://online.hcmute.edu.vn

Bước 6: Nếu trường hợp sinh viên đã hoàn tất bước 1 và bước 2 nhưng không có lịch thi, thì trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm công bố lịch thi SV phải gửi email về địa chỉ contact@ieg.com.vn  kèm theo ảnh chụp biên lai hoặc ảnh chụp màn hình chuyển khoản để công ty kiểm tra, đối soát.

Bước 7: Công ty gửi lại danh sách cập nhật, bổ sung (nếu có) cho phòng Đào tạo trường ĐH. Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh để tạo lịch thi bổ sung.
 

Kỳ thi sát hạch anh văn đầu ra tháng 11/2021 dự kiến ngày 13/11/202114/11/2021.

LIÊN HỆ

Công ty Cổ Phần Thông Tin & Giáo Dục IEG
Để được hỗ trợ vui lòng gọi hotline: 096.257.9103
Email: contact.iegvietnam@gmail.com

Website: www.ieg.com.vn

bottom of page