top of page
AVCB HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2021
Sinh viên vui lòng điền đầy đủ các thông tin theo mẫu form bên phải trước khi chọn "Tiếp Tục".
Lưu ý: Sau khi đăng ký, màn hình sẽ chuyển sang trang thanh toán online của Ngân lượng để sinh viên hoàn tất thủ tục đăng ký và thanh toán.
Để được hỗ trợ vui lòng gọi hotline: 096.257.9103

Chọn mã lớp học phần bạn muốn thanh toán:

0

VNĐ

0

VNĐ

0

VNĐ

0

VNĐ

Tổng số tiền

VNĐ

xin chờ để chuyển qua phần thanh toán

Your content has been submitted

bottom of page