Mod nioh 2, bạn download về giải nén vào thư mục game.
Có thể chơi online multiplayer steam thoải mái.