top of page
10 triệu
6 Tháng
VND / tháng
VND / tháng
VND / tháng

*lãi suất cố định 1,6%/tháng

Tổng tiền góp mỗi tháng không thay đổi trong suốt thời gian vay đã đăng kí.

Bạn không phải trả thêm bất kì khoản phí nào khác.

bottom of page